Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bližšie informácie o konferencii

Životné prostredie ako výzva k interdisciplinarite. (Životné prostredie (krajina) v zrkadle rôznych prístupov)

  • Miesto konania: Online
  • Dátum konania: 17. 3. 2021 - 18. 3. 2021
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Prof. PhDr. Roman Holec DrSc. ()

Prehľad konferencií