Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

XXV. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii

  • Miesto konania: BB
  • Dátum konania: 16. 9. 2021 - 18. 9. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: prof. PhDr. František Gahér CSc. ()

Prehľad konferencií