Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Medzinárodná filozoficko-antropologická konferencia Imaginované prírody

  • Miesto konania: Modra-Harmónia
  • Dátum konania: 30. 9. 2021 - 3. 10. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Róbert Karul PhD. ()

Prehľad konferencií