Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Issues on the (Im)Possible IX

  • Miesto konania: York (UK)
  • Dátum konania: 9. 10. 2021 - 12. 10. 2021
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Martin Vacek PhD. ()

Prehľad konferencií