Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bližšie informácie o konferencii

25. konferencia slovenských fyzikov

  • Miesto konania: Bratislava, Slovensko
  • Dátum konania: 6. 9. 2021 - 9. 9. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: prof. RNDr. Marián Reiffers DrSc. ()

Prehľad konferencií