Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

25. konferencia slovenských fyzikov

  • Miesto konania: Fyzikálny ústav SAV, Bratislava, Slovensko
  • Dátum konania: 6. 9. 2021 - 9. 9. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: prof. RNDr. Marián Reiffers DrSc. ()

Prehľad konferencií