Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Small Triangle Meeting (STM 2021)

  • Miesto konania: Slovenský raj
  • Dátum konania: 18. 10. 2021 - 22. 10. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič DrSc. ()

Prehľad konferencií