Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou

  • Miesto konania: Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave, SR
  • Dátum konania: 21. 10. 2021 - 22. 10. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Hredzák PhD. ()

Prehľad konferencií