Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Tretí kongres slovenských slavistov, október 2021

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 22. 10. 2021 - 27. 10. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Prof. PhDr. Peter Žeňuch DrSc. ()

Prehľad konferencií