Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bližšie informácie o konferencii

BaltMatTrib 2021 - Modern materials and manufacturing (virtuálna konferencia)

  • Miesto konania: Tallin/Riga
  • Dátum konania: 27. 4. 2021 - 29. 4. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. Pavol Hvizdoš DrSc. ()

Prehľad konferencií