Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Filozofia a sociálne vedy 2021 - XXI. ročník

  • Miesto konania: FiÚ SAV Bratislava
  • Dátum konania: 11. 11. 2021 - 12. 11. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. Mgr. Richard Sťahel PhD. ()

Prehľad konferencií