Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Národné dejiny literatúry a inojazyčné recepčné prostredie

  • Miesto konania: Smolenice
  • Dátum konania: 11. 10. 2021 - 14. 10. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Judit Görözdi PhD. ()

Prehľad konferencií