Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

Poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 30. 11. 2021 - 30. 11. 2021
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: prof. PhDr. Peter Zajac DrSc. ()

Prehľad konferencií