Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bližšie informácie o konferencii

27. medzinárodný onomastický kongres Onomastika v interakcii s inými vednými odbormi

  • Miesto konania: Krakov
  • Dátum konania: 22. 8. 2021 - 27. 8. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Valentová PhD. ()

Prehľad konferencií