Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Bližšie informácie o konferencii

XXX. kolokvium mladých jazykovedcov

  • Miesto konania: Častá-Papiernička
  • Dátum konania: 3. 11. 2021 - 5. 11. 2021
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Gajdošová Ph.D. ()

Prehľad konferencií