Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Prostriedky tvorenia sociálnej reality: jazyk – diskriminácia – spoločnosť

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 21. 10. 2021 - 22. 10. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Roman Soóky PhD. ()

Prehľad konferencií