Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bližšie informácie o konferencii

IX. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti

  • Miesto konania: Bratislava - Devín
  • Dátum konania: 21. 6. 2021 - 25. 6. 2021
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová PhD. ()

Prehľad konferencií