Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície

  • Miesto konania: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
  • Dátum konania: 18. 10. 2022 - 18. 10. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Taranenková PhD. ()

Prehľad konferencií