Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bližšie informácie o konferencii

Príprava keramických materiálov

  • Miesto konania: Jahodná - Košice
  • Dátum konania: 25. 6. 2021 - 27. 6. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: prof. RNDr. Jaroslav Briančin CSc. ()

Prehľad konferencií