Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bližšie informácie o konferencii

27. Posterový deň s medzinárodnou účasťou 2020

  • Miesto konania: iCloude
  • Dátum konania: 11. 11. 2020 - 13. 11. 2020
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: RNDr. Pavla Pekárová DrSc. ()

Prehľad konferencií