Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  november 2022  »

Konferencie SAV v mesiaci november 2022

Typ Názov Miesto Od Do
   Európska ricoeurovská konferencia Bratislava 4. 11. 2022 5. 11. 2022
Organizuje SAV  29.posterový deň s medzinárodnou účasťou 2022 Ústav hydrológie SAV, v.v.i. 9. 11. 2022 9. 11. 2022
   Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVII. ročník Košice 10. 11. 2022 11. 11. 2022
Organizuje SAV  Biosystematické setkání Senica-Kunov Rekreačná oblasť Kunov-Senica 11. 11. 2022 13. 11. 2022
Organizuje SAV  LMV 2022 Košice 15. 11. 2022 15. 11. 2022
Organizuje SAV  DEJINY INFORMATIKY NA SLOVENSKU. 60 ROKOV OD INŠTALÁCIE PRVÉHO POČÍTAČA V SAV Ústav informatiky SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, Bratislava 15. 11. 2022 15. 11. 2022
 Videokonferencia Rómsky aktivizmus a spojenectvo. Záverečná konferencia projektu DG JUSTICE ENGAGE. online 16. 11. 2022 16. 11. 2022
   XXII. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy Bratislava, Filozofický ústav 21. 11. 2022 22. 11. 2022
Organizuje SAV  SSSI 2022 – Solid State Surfaces and Interfaces 2022 Zámok Smolenice, Slovensko 21. 11. 2022 24. 11. 2022
Organizuje SAV  Textologický seminár III Nitra 22. 11. 2022 22. 11. 2022
Organizuje SAVVideokonferencia XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov Košice 23. 11. 2022 25. 11. 2022