Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Konferencie

«  september 2021  »

Konferencie SAV v mesiaci september 2021

Typ Názov Miesto Od Do
   20. medzin.konferencia Alps-Adria 2021, Wisła, Poľsko Wisła, Poľsko 29. 8. 2021 3. 9. 2021
Organizuje SAV  Drobnicov memoriál 11. ročník Trenčín - Kubrica 2. 9. 2021 4. 9. 2021
Organizuje SAV  Letná škola z algebry a usporiadaných množín 2021 Smižany (Hotel Čingov) 5. 9. 2021 11. 9. 2021
 Videokonferencia SFS – 25. konferencia slovenských fyzikov Bratislava 6. 9. 2021 9. 9. 2021
   25. konferencia slovenských fyzikov Fyzikálny ústav SAV, Bratislava, Slovensko 6. 9. 2021 9. 9. 2021
   Chémia smerom k biológii a INSTRUCT-ULTRA míting o štruktúre biomolekúl Bratislava, Slovensko 6. 9. 2021 10. 9. 2021
   2. workshop o Q horúčke a rickettsiózach Hotel Akadémia, Stará Lesná 7. 9. 2021 8. 9. 2021
   Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia Prešov 7. 9. 2021 10. 9. 2021
Organizuje SAV  Sympózium Mechanicko-Materiálového Inžinierstva a Vedy - WMMES 2021 Praha, Česká republika 9. 9. 2021 11. 9. 2021
 Videokonferencia Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories Sociologický ústav SAV 9. 9. 2021 9. 9. 2021
   Zahraničná recepcia diel Pétera Esterházyho Goethe-Institut Slovensko, Bratislava 9. 9. 2021 10. 9. 2021
   Decolonising Global Education Bratislava 10. 9. 2021 10. 9. 2021
   8. medzinárodné sympózium o štruktúre a funkcii koreňov Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Slovensko 12. 9. 2021 16. 9. 2021
   TOXCON 2021 - 26. Medziodborová toxikologická konferencia Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná 15. 9. 2021 17. 9. 2021
   MMEI 2021 - Mathematical Methods in Economy and Industry Smolenice 15. 9. 2021 19. 9. 2021
   XXV. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii BB 16. 9. 2021 18. 9. 2021
 Videokonferencia GEOKARLSRUHE 2021 Nemecko, Karlsruhe 19. 9. 2021 24. 9. 2021
   Zmluvy o prevode obchodných podielov a akcií Kongresová centrum SAV Smolenice 21. 9. 2021 22. 9. 2021
   CETEG 2021 18th Stretnutie stredoeurópskych tektonických skupín 25th Stretnutie Českej tektonickej skupiny Slovenská republika, Terchová – Vrátna, hotel Boboty 22. 9. 2021 25. 9. 2021
Organizuje SAVVideokonferencia Anger and Charisma Sociologický ústav SAV 22. 9. 2021 22. 9. 2021
Organizuje SAV  I. aktuálne problémy humánnej parazitológie Bratislava 22. 9. 2021 22. 9. 2021
   XV. Lubyho právnické dni Kongresové centrum SAV Smolenice 23. 9. 2021 24. 9. 2021
   MTSM 2021 - 10. medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné materiály Split, Chorvátsko 23. 9. 2021 24. 9. 2021
   Alzheimerfórum 2021 - Od porozumenia k riešeniam- Trúfate si ísť novými cestami? Bratislava/online 23. 9. 2021 23. 9. 2021
Organizuje SAVVideokonferencia Surface Chemistry of Hybrid Materials online 24. 9. 2021 24. 9. 2021
   „Ak ťa lákajú darebáci...“ (vedecký seminár ku recepcii kontroverzných spisovateľov) Bratislava 28. 9. 2021 28. 9. 2021
 Videokonferencia Workshop on Deep Learning and Neural Approaches for Linguistic Data Skopje (Severné Macedónsko) 30. 9. 2021 30. 9. 2021
   Medzinárodná filozoficko-antropologická konferencia Imaginované prírody Modra-Harmónia 30. 9. 2021 3. 10. 2021