Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Konferencie

«  október 2021  »

Konferencie SAV v mesiaci október 2021

Typ Názov Miesto Od Do
   Medzinárodná filozoficko-antropologická konferencia Bratislava 30. 9. 2021 1. 10. 2021
   Fenomén hraníc Kislovodsk, Ruská federácia 2. 10. 2021 4. 10. 2021
   31. medzinárodná konferencia Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2021 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 3. 10. 2021 4. 10. 2021
Organizuje SAV  Issues on the (Im)Possible IX York (UK) 9. 10. 2021 12. 10. 2021
Organizuje SAV  Problémy výskumu dejín sociálnej starostlivosti a počiatkov sociálnej politiky v 19. a v prvej polovici 20. storočia Bratislava 10. 10. 2021 11. 10. 2021
   Národné dejiny literatúry a inojazyčné recepčné prostredie Smolenice 11. 10. 2021 14. 10. 2021
Organizuje SAV  SLOVKO 2021 Bratislava 13. 10. 2021 15. 10. 2021
   Kontexty modernizmu Bratislava 14. 10. 2021 14. 10. 2021
   Posthumanizmus – aspekty  filozofie a kultúry Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava 14. 10. 2021 14. 10. 2021
   DFPM 2021 - Deformation and fracture in PM materials Vysoké Tatry 18. 10. 2021 18. 10. 2021
   Small Triangle Meeting (STM 2021) Slovenský raj 18. 10. 2021 22. 10. 2021
Organizuje SAV  Fenomén baťovského podnikania z hľadiska česko-slovenských vzťahov Zlín 20. 10. 2021 21. 10. 2021
   Prostriedky tvorenia sociálnej reality: jazyk – diskriminácia – spoločnosť Bratislava 21. 10. 2021 22. 10. 2021
   Ladislav Grosman z perspektívy roku 2021 Bratislava 21. 10. 2021 21. 10. 2021
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave, SR 21. 10. 2021 22. 10. 2021
   Tretí kongres slovenských slavistov, október 2021 Bratislava 22. 10. 2021 27. 10. 2021