Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie

«  október 2021  »

Konferencie SAV v mesiaci október 2021

Typ Názov Miesto Od Do
   Medzinárodná filozoficko-antropologická konferencia Imaginované prírody Modra-Harmónia 30. 9. 2021 3. 10. 2021
   31. medzinárodná konferencia História, súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2021 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 3. 10. 2021 4. 10. 2021
   Plus d’une discipline : actualité de La vie La mort Université Paris 8, France 7. 10. 2021 9. 10. 2021
 Videokonferencia 24.konferencia Európskej rady pre kardiologický výskum Veľká Británia 8. 10. 2021 9. 10. 2021
Organizuje SAV  Problémy výskumu dejín sociálnej starostlivosti a počiatkov sociálnej politiky v 19. a v prvej polovici 20. storočia Bratislava 10. 10. 2021 11. 10. 2021
   15. Bratislavské sympózium o sacharidoch Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 11. 10. 2021 15. 10. 2021
   Národné dejiny literatúry a inojazyčné recepčné prostredie Smolenice 11. 10. 2021 14. 10. 2021
Organizuje SAV  Panovnícka moc, jej atribúty, reprezentanti a výkon od včasného do neskorého stredoveku Bratislava 11. 10. 2021 12. 10. 2021
Organizuje SAVVideokonferencia SLOVKO 2021 Bratislava 13. 10. 2021 15. 10. 2021
   Fenomén Baťa v kontexte česko-slovenských vzťahov Zlín 13. 10. 2021 13. 10. 2021
   DFPM 2021 - Deformation and fracture in PM materials Vysoké Tatry 18. 10. 2021 18. 10. 2021
   Small Triangle Meeting (STM 2021) Slovenský raj 18. 10. 2021 22. 10. 2021
 Videokonferencia Spoločný český a slovenský workshop projektu European Language Grid Bratislava, Praha, Berlín 18. 10. 2021 18. 10. 2021
 Videokonferencia Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV: Filozofické cesty z neistoty - podoby zodpovednosti Online 20. 10. 2021 22. 10. 2021
Organizuje SAVVideokonferencia K dejinám empirických sociologických výskumov v československej sociológii pred rokom 1990 Sociologický ústav SAV 20. 10. 2021 20. 10. 2021
 Videokonferencia Prostriedky tvorenia sociálnej reality: jazyk – diskriminácia – spoločnosť Bratislava 21. 10. 2021 22. 10. 2021
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave, SR 21. 10. 2021 22. 10. 2021
   Tretí kongres slovenských slavistov, október 2021 Bratislava 22. 10. 2021 27. 10. 2021
 Videokonferencia doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.: Computing the Inquisition: Path towards the Dissident Networks Project (DISSINET) and the ERC Consolidator Grant online 26. 10. 2021 26. 10. 2021