« september 2020 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci september 2020

   58. Letná škola z algebry a usporiadaných množín (SSAOS 2020) Smižany 30.08.2020 05.09.2020
  Elity a transformácia v praveku a v stredoveku strednej Európy Nitra 01.09.2020 15.09.2020
  K filozofickým aspektom knihy Karla Hrubého Cesty komunistickou diktatúrou Bratislava 03.09.2020 04.09.2020
   8.medzinárodné sympózium: Štruktúra a funkcia koreňa Vysoké Tatry – Horný Smokovec 06.09.2020 10.09.2020
  Česko-slovenské konfrontácie 2020 Ostrava, Česká republika 10.09.2020 10.09.2020
   GeoKARTO 2020 Košice 10.09.2020 11.09.2020
  31. ornitologická konferencia Aplikovaná ornitológia Technická Univerzita vo Zvolen 11.09.2020 11.09.2020
  2020 Bratislava Conference on Earth System Governance Slovenská technická univerzita v Bratislave 15.09.2020 17.09.2020
   8. Medzinárodná konferencia polymérnych materiálov v automobilovom priemysle a 24. Slovenská gumárenská konferencia Kongresové centrum Lindner Hotel, Galéria Central v Bratislave 16.09.2020 18.09.2020
  Hudobná topografia na Slovensku a v strednej Európe v premenách storočí Slovensko, Svätý Jur, KRONE, AGAPÉ 17.09.2020 18.09.2020
  Kometárna aktivita malých telies Slnečnej sústavy Tatranská Lomnica, Slovensko 22.09.2020 25.09.2020
   12. medzinárodná vedecká konferencia "AKTIVIZÁCIA SENIOROV A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROB" Bratislava 24.09.2020 25.09.2020
   MTSM 2020 - 10. medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné materiály Split, Chorvátsko 24.09.2020 25.09.2020
  Verejný a súkromný priestor v mestskom prostredí. Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie Bratislava 26.09.2020 28.09.2020

Podujatia v mesiaci september 2020

: 30. ročník stredoslovenskej ornitologickej konferencie s názvom Aplikovaná ornitológia 2019 13.09.2020 13.09.2019