« február 2020 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci február 2020

  Prezentácia zborníka štúdií Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po 1990) ÚSvL SAV 13.03.2019 13.03.2020
  DNAqua-Net workshop Bratislava 03.02.2020 05.02.2020
   Slovanské nárečia v čase a priestore Bratislava 05.02.2020 05.02.2020
  Science Slam Bratislava 2020: Vedci k veci II Bratislava 26.02.2020 26.02.2020

Podujatia v mesiaci február 2020

Februárová vedecká kaviareň 27.02.2020 27.02.2020