Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Konferencie

«  október 2020  »

Konferencie SAV v mesiaci október 2020

Názov Miesto Od Do
Organizuje SAV  Fenomén hraníc Kislovodsk, Ruská federácia 2. 10. 2020 4. 10. 2020
 Videokonferencia POLYMÉRY 2020, XI. Slovensko - Česká konferencia Ústav polymérov SAV, Bratislava 6. 10. 2020 7. 10. 2020
   Životné prostredie ako výzva k interdisciplinarite. (Životné prostredie (krajina) v zrkadle rôznych prístupov) Banská Bystrica 7. 10. 2020 9. 10. 2020
Organizuje SAV  22. ročník medzinárodného workshopu „Small Triangle Meeting (STM2019)“ Spišské Tomašovce, Slovensko 7. 10. 2020 10. 10. 2020
 Videokonferencia Obraz zbožnosti v stredovekých rukopisoch na Slovensku a v Európe Slovensko, Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave 8. 10. 2020 9. 10. 2020
   ASDAM 2020 Smolenice - zrušená z dôvodu pandémie COVID-19 11. 10. 2020 14. 10. 2020
Organizuje SAVVideokonferencia 2. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenské obezitologické dni Bratislava (virtuálne) 14. 10. 2020 21. 10. 2020
Organizuje SAV  Textologický seminár Filozofická fakulta UKF v Nitre 15. 10. 2020 15. 10. 2020
   Hodnotiaci a pracovný míting projektu EMP KC Smolenice 18. 10. 2020 23. 10. 2020
Organizuje SAVVideokonferencia Spoločná poľnohospodárska politika po 2020: nová zelená architektúra, nové ekologické schémy a indikátory biodiverzity. Nitra, Slovensko 19. 10. 2020 19. 10. 2020
Organizuje SAV  Fenomén baťovského podnikania z hľadiska česko-slovenských vzťahov Zlín 20. 10. 2020 22. 10. 2020
   Pútnicky Klokočov v historicko-pastoračných súvislosiach Prešov 21. 10. 2020 21. 10. 2020
   6. SLOVENSKÝ FILOZOFICKÝ KONGRES Bratislava 21. 10. 2020 23. 10. 2020
Organizuje SAV  DFPM 2020 KC Academia Stará Lesná 25. 10. 2020 28. 10. 2020
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XIX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave 26. 10. 2020 27. 10. 2020
Organizuje SAVVideokonferencia Truth, Trust and Transparency: Conflicts over HPV immunisation campaign in Ireland Bratislava 27. 10. 2020 27. 10. 2020