« október 2020 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci október 2020

   6. medzinárodná konferencia biotechnológie a kovy 2020 Košice, Slovensko 01.10.2020 02.10.2020
  Fenomén hraníc Kislovodsk, Ruská federácia 02.10.2020 04.10.2020
   POLYMÉRY 2020, XI. Slovensko - Česká konferencia Kongresové centrum SAV, Zámocká 18, 919 04 Smolenice 05.10.2020 08.10.2020
   Životné prostredie ako výzva k interdisciplinarite. (Životné prostredie (krajina) v zrkadle rôznych prístupov) Banská Bystrica 07.10.2020 09.10.2020
  22. ročník medzinárodného workshopu „Small Triangle Meeting (STM2019)“ Spišské Tomašovce, Slovensko 07.10.2020 10.10.2020
Obraz zbožnosti v stredovekých rukopisoch na Slovensku a v Európe Slovensko, Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave 08.10.2020 09.10.2020
   31. medzinárodná konferencia Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie Hotel Repiská – Demänovská Dolina 09.10.2020 11.10.2020
   ASDAM 2020 Smolenice - zrušená z dôvodu pandémie COVID-19 11.10.2020 14.10.2020
  Textologický seminár Filozofická fakulta UKF v Nitre 15.10.2020 15.10.2020
  Hodnotiaci a pracovný míting projektu EMP KC Smolenice 18.10.2020 23.10.2020
  Fenomén baťovského podnikania z hľadiska česko-slovenských vzťahov Zlín 20.10.2020 22.10.2020
   Pútnicky Klokočov v historicko-pastoračných súvislosiach Prešov 21.10.2020 21.10.2020
  6. SLOVENSKÝ FILOZOFICKÝ KONGRES Bratislava 21.10.2020 23.10.2020
  Webové korpusy vo vzdelávaní a výskume Bratislava 23.10.2020 24.10.2020
   DFPM 2020 KC Academia Stará Lesná 25.10.2020 28.10.2020
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XIX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave 26.10.2020 27.10.2020

Podujatia v mesiaci október 2020

V danom mesiaci sa nekoná žiadne podujatie.