« september 2019 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci september 2019

   OTVORENÁ AKADÉMIA - ZÁBAVNÁ PRVOUKA PROMATECH - Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach 01.05.2019 14.11.2019
   33. medzinárodná konferencia Neolit a eneolit našich krajín 2019 Námestovo 01.09.2019 05.09.2019
   CUF-MAST 2019 – Central Europe Forum for Materials and Applications for Sensors and Transducers, 8th IC-MAST Bratislava, Slovensko 02.09.2019 05.09.2019
   11th International Conference "Structure and stability of Biomacromolecules" SSB2019 Košice, Slovensko 03.09.2019 06.09.2019
   Otvorený kongres Českej geologickej spoločnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 2019 Beroun Beroun, Česká republika 03.09.2019 06.09.2019
  Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. storočia Bratislava 06.09.2019 06.09.2019
   Vesmír dvojhviezd, dvojhviezdy vo vesmíre Telč, Česká Republika 07.09.2019 11.09.2019
   Cryocourse 2019 Zemplínska šírava a Košice, Slovensko 08.09.2019 19.09.2019
   Fraktografia moderných keramík 2019 KC Smolenice 08.09.2019 11.09.2019
  Set-theoretic methods in topology and real functions theory, dedicated to 80th birthday of Lev Bukovský Košice 09.09.2019 13.09.2019
  Aktuálne problémy vied o krajine: životné prostredie, spoločnosť, politika Tbilissi, Gruzínsko 09.09.2019 13.09.2019
   XXI. slovenská onomastická konferencia Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte Nitra 10.09.2019 12.09.2019
   Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie VII. Revúca 11.09.2019 12.09.2019
   Odborný seminár s doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.: Etnojazyková revitalizácia v minoritnom prostredí, fikcia či realita? Priebežné výsledky výskumov a možnosti revitalizácie medzi potomkami horských drevorubačov tzv. Huncokárov Podkrovie budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava 17.09.2019 17.09.2019
  Taliansko a post-Habsburská stredná Európa: okupácia, intervencia diplomacia Bratislava 18.09.2019 19.09.2019
   Česko-slovenské konfrontácie 2019 Bratislava 19.09.2019 19.09.2019
   11. medzinárodná vedecká konferencia "AKTIVIZÁCIA SENIOROV A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROB" Bratislava 19.09.2019 20.09.2019
  Škola archeológie pod vodou na Slovensku Senec 22.09.2019 28.09.2019
  Biologická liečba v teórii a praxi V. Bratislava 25.09.2019 25.09.2019
   ALAMY_7 - 7. Sympózium o alfa-amylázovej rodine Smolenický zámok 29.09.2019 03.10.2019
   2019 QUAPITAL Summer School Bratislava, Slovensko 30.09.2019 04.10.2019

Podujatia v mesiaci september 2019

Mezinárodní konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019 03.09.2019 05.09.2019
Open international conference – Workshop and CLIMO meeting “Becoming climate-smart” 09.09.2019 11.09.2019
Septembrová vedecká kaviareň 26.09.2019 26.09.2019