« august 2019 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci august 2019

  Prezentácia zborníka štúdií Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po 1990) ÚSvL SAV 13.03.2019 13.03.2020
   OTVORENÁ AKADÉMIA - ZÁBAVNÁ PRVOUKA PROMATECH - Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach 01.05.2019 14.11.2019
   6. česko-slovenská mykologická konferencia Stará Lesná 19.08.2019 22.08.2019
  IC-MSQUARE 2019 – 8th Int. Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences Bratislava, Slovensko 26.08.2019 30.08.2019
  11th International Workshop on Processing and Applications of Superconducting Bulk Materials Praha, Česká republika 29.08.2019 30.08.2019

Podujatia v mesiaci august 2019

V danom mesiaci sa nekoná žiadne podujatie.