« jún 2019 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci jún 2019

  Prezentácia zborníka štúdií Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po 1990) ÚSvL SAV 13.03.2019 13.03.2020
   OTVORENÁ AKADÉMIA - ZÁBAVNÁ PRVOUKA PROMATECH - Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach 01.05.2019 14.11.2019
  XI. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 - Travel and explore! Bratislava 06.05.2019 13.06.2019
   EKOMSTAT 2019 Trenčianske Teplice 02.06.2019 05.06.2019
  17th Czech and Slovak Conference on Magnetism Košice 03.06.2019 07.06.2019
  CEQIP 2019 – Central European Quantum Information Processing Skalica, Slovensko 03.06.2019 06.06.2019
  Odborný seminár: Sociální inkluze ve slovenských základních školách (Radek Vorlíček, PhD.) Podkrovie budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava 04.06.2019 04.06.2019
   HubIT Metropolis: Horizon H2020 research and innovation programme under grant agreement No 769497 Košice 04.06.2019 04.06.2019
  Hosťovská prednáška: Prof. Péter Hajdu, PhD.: Status of Literature and Literary Education in the Present Situation ÚSvL SAV 05.06.2019 05.06.2019
  Workshop on Quantum Magnetism: Theoretical Challenges and Future Perspectives Košice 07.06.2019 08.06.2019
   Genetická toxikológia a prevencia rakoviny KC Smolenice 10.06.2019 13.06.2019
  14. ročník medzinárodnej konferencie Jurassica a workshop beriaskej pracovnej skupiny Vedecký park Univerzity Komenského, Bratislava 10.06.2019 14.06.2019
   Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska Trenčín 10.06.2019 10.06.2019
   Karlovarské právnické dni Karlove Vary 13.06.2019 15.06.2019
   Medzinárodná konferencia „Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology“ Bratislava 13.06.2019 14.06.2019
   12. sympózium o katecholamínoch a iných neurotransmiteroch v strese Smolenice, Slovensko 15.06.2019 19.06.2019
   Praktická Astrofyzika: od proposalu k publikácii Astronomický ústav Slovenskej Akadémie vied, Tatranská Lomnica 17.06.2019 27.06.2019
   Meteoroids 2019 Bratislava, Slovensko 17.06.2019 21.06.2019
   APCOM 2019 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 19.06.2019 21.06.2019
   Hospodársky vývoj Slovenska a jeho výhľad, Problémy prerušenej konvergencie Bratislava 19.06.2019 19.06.2019
  Globálne riziká, problémy a riešenia v prvej polovici 21. storočia pavilón QUTE, FÚ SAV, Patrónka, Bratislava 19.06.2019 19.06.2019
   Dr. Emil Stodola, politik, právnik a politický mysliteľ Martin 20.06.2019 21.06.2019
   Jazyk a politika - na pomedzí lingvistiky a politiky. Bratislava 20.06.2019 20.06.2019
   mODa12 KC Smolenice SAV 23.06.2019 28.06.2019
   Príprava keramických materiálov Jahodná - Košice 25.06.2019 27.06.2019
   Odborný seminár s Mgr. Radoslava Semanová Podkrovie budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava 25.06.2019 25.06.2019
   TOXCON 2019 Vyhne, Slovensko 26.06.2019 28.06.2019
   BIMac 2019, 23. Bratislavská medzinárodná konferencia o makromolekulách Hotel Falkensteiner Bratislava, SR 30.06.2019 03.07.2019
   Numerical Modeling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures Kongresové centrum SAV Smolenice 30.06.2019 04.07.2019

Podujatia v mesiaci jún 2019

Júnová vedecká kaviareň 27.06.2019 27.06.2019