« február 2019 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci február 2019

   Saint Elizabeth and Medieval Pictorial Hagiography Marburg, Nemecko 15.02.2018 16.02.2019
   Odborný seminár o nútenej migrácii po 2. svetovej vojne. Budova ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 05.02.2019 05.02.2019
   Teokracia: lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy Bratislava 25.02.2019 27.02.2019

Podujatia v mesiaci február 2019

Joint CzechoSlovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting 13.02.2019 15.02.2019
Februárová vedecká kaviareň 28.02.2019 28.02.2019