« november 2019 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci november 2019

   OTVORENÁ AKADÉMIA - ZÁBAVNÁ PRVOUKA PROMATECH - Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach 01.05.2019 14.11.2019
  Politická korupcia na území Slovenska a v stredoeurópskom regióne v 19. a 20. storočí Bratislava 04.11.2019 04.11.2019
   IX. geografické diskusné fórum, XXIV. česko-slovenský geografický akademický seminár Polička 05.11.2019 05.11.2019
   pracovné stretnutie zástupcov NK IHP UNESCO a expertov podunajských krajín Kijev, Ukrajina 05.11.2019 05.11.2019
   26.Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2019 Bratislava, Dúbravská cesta 9, ÚSTAV HYDROLÓGIE SAV 06.11.2019 06.11.2019
  November 1989 - politika, právo, polícia a bezpečnosť Bratislava 06.11.2019 06.11.2019
   XXVIII. Konferencia podunajských krajín o hydrologických predpovediach a hydrologických základoch vodného hospodárstva Kijev, Ukrajina 06.11.2019 08.11.2019
  Detstvo v českých zemiach a na Slovensku Bratislava 07.11.2019 10.11.2019
   Urbanizovaná krajina, pôda a klíma Bratislava 07.11.2019 07.11.2019
   Raising the Velvet Curtain. Slovak Literature since 1989 UCL School of Slavonic and East European Studies, Londýn, Spojené kráľovstvo 13.11.2019 13.11.2019
  Metabolický syndróm - kardiovaskulárne a metabolické riziká Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV 13.11.2019 14.11.2019
   3. Konferencia INSTRUCT-ULTRA o štruktúre biomolekúl Bratislava, Slovensko 14.11.2019 15.11.2019
  Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XIV. ročník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Pavilón morfologických disciplín 14.11.2019 15.11.2019
  Spoločný akademický deň Viedeň, Rakúsko 15.11.2019 15.11.2019
  Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku Smolenice 17.11.2019 20.11.2019
  Synchrónno-diachrónne aspekty vývinu jazyka a kultúry v slovensko-slovanských súvislostiach na Slovensku Bratislava 18.11.2019 22.11.2019
  SURFINT-SREN 2019 – Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science Florencia, Taliansko 18.11.2019 21.11.2019
   31. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Nitra 19.11.2019 22.11.2019
  Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť Nitra 19.11.2019 19.11.2019
  Podoby slobody. Deviate slovenské a české sociologické dni Smolenice 20.11.2019 22.11.2019
   XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov Nitra 21.11.2019 22.11.2019
   Spotreba, maloobchod a konzumná spoločnosť Skalica 25.11.2019 26.11.2019
  Možnosti a limity jazykovej aktualizácie textov literárnych diel 19. a 20. storočia Bratislava 26.11.2019 26.11.2019
  Možnosti a limity jazykovej aktualizácie textu Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 26.11.2019 26.11.2019
   Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť Martin 26.11.2019 26.11.2019
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny Bratislava 27.11.2019 27.11.2019
   Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť Žilina 27.11.2019 27.11.2019
   4th meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology - MESIA x-bionic® sphere, Šamorín 28.11.2019 30.11.2019
   Poetika novodobej slovenskej literatúry a jej poetologické a komparatívne kontexty Bratislava 28.11.2019 29.11.2019
  Propositions, Reference and Meaning Bratislava 28.11.2019 29.11.2019
   Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi Praha 30.11.2019 01.12.2019

Podujatia v mesiaci november 2019

Špeciálne vydanie vedeckej kaviarne 05.11.2019 05.11.2019