« október 2019 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci október 2019

  Prezentácia zborníka štúdií Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po 1990) ÚSvL SAV 13.03.2019 13.03.2020
   OTVORENÁ AKADÉMIA - ZÁBAVNÁ PRVOUKA PROMATECH - Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach 01.05.2019 14.11.2019
   ALAMY_7 - 7. Sympózium o alfa-amylázovej rodine Smolenický zámok 29.09.2019 03.10.2019
   2019 QUAPITAL Summer School Bratislava, Slovensko 30.09.2019 04.10.2019
   Axiologický výskum slovanských jazykov Bratislava 01.10.2019 04.10.2019
   Soukromé, občanské a veřejné SEXUALITY. XI. mezinárodní vědecká konference. Praha 02.10.2019 04.10.2019
   30. medzinárodná konferencia Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2019 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 03.10.2019 04.10.2019
  Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť Bratislava 03.10.2019 03.10.2019
  21. ročník medzinárodného workshopu „Small Triangle Meeting (STM2019)“ Spišské Tomašovce, Slovensko 06.10.2019 09.10.2019
   Hudobná teória na Slovensku v 16.–19. storočí Bratislava 07.10.2019 09.10.2019
   Poklesnuté a okrajové spoločenské živly v mestskom prostredí raného novoveku Bratislava 08.10.2019 09.10.2019
   GEOLOGICA CARPATHICA 70 Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 09.10.2019 12.10.2019
   Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia Bratislava 15.10.2019 15.10.2019
   Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume. Vedecká konferencia pre doktorandov Bratislava 15.10.2019 16.10.2019
   ISTROS 2019 – Isospin, STructure, Reactions and energy Of Symmetry Častá-Papiernička, Slovensko 20.10.2019 25.10.2019
   Medzinárodná konferencia SKAM 2019 Nitra 21.10.2019 23.10.2019
   Vedecká komunikácia v novoveku (1500 – 1800) II. Bratislava 21.10.2019 21.10.2019
Zelená cesta Open Access Bratislava, Aula SAV 22.10.2019 22.10.2019
   SLOVKO 2019. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, dynamika jazyka Bratislava 23.10.2019 25.10.2019
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXVIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave 24.10.2019 25.10.2019
   Literatúra na prelome – podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
   Aktivity v kartografii 2019 Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
   Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať? Bratislava 25.10.2019 25.10.2019
  Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť Prešov 28.10.2019 28.10.2019
  Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť Košice 29.10.2019 29.10.2019
   Listopadové proměny. Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989 Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 30.10.2019 31.10.2019

Podujatia v mesiaci október 2019

Októbrová vedecká kaviareň 17.10.2019 17.10.2019