« október 2019 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci október 2019

  Prezentácia zborníka štúdií Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po 1990) ÚSvL SAV 13.03.2019 13.03.2020
   OTVORENÁ AKADÉMIA - ZÁBAVNÁ PRVOUKA PROMATECH - Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach 01.05.2019 14.11.2019
   ALAMY_7 - 7. Sympózium o alfa-amylázovej rodine Smolenický zámok 29.09.2019 03.10.2019
   2019 QUAPITAL Summer School Bratislava, Slovensko 30.09.2019 04.10.2019
   Axiologický výskum slovanských jazykov Bratislava 01.10.2019 04.10.2019
   Soukromé, občanské a veřejné SEXUALITY. XI. mezinárodní vědecká konference. Praha 02.10.2019 04.10.2019
   30. medzinárodná konferencia Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2019 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 03.10.2019 04.10.2019
  Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť Bratislava 03.10.2019 03.10.2019
  21. ročník medzinárodného workshopu „Small Triangle Meeting (STM2019)“ Spišské Tomašovce, Slovensko 06.10.2019 09.10.2019
   Hudobná teória na Slovensku v 16.–19. storočí Bratislava 07.10.2019 09.10.2019
   Poklesnuté a okrajové spoločenské živly v mestskom prostredí raného novoveku Bratislava 08.10.2019 09.10.2019
   GEOLOGICA CARPATHICA 70 Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 09.10.2019 12.10.2019
   14. celoslovenské stretnutie jazykovedcov a Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV Bratislava 13.10.2019 14.10.2019
   Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia Bratislava 15.10.2019 15.10.2019
   Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume. Vedecká konferencia pre doktorandov Bratislava 15.10.2019 16.10.2019
   ISTROS 2019 – Isospin, STructure, Reactions and energy Of Symmetry Častá-Papiernička, Slovensko 20.10.2019 25.10.2019
   Medzinárodná konferencia SKAM 2019 Nitra 21.10.2019 23.10.2019
Zelená cesta Open Access Bratislava, Aula SAV 22.10.2019 22.10.2019
   SLOVKO 2019. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, dynamika jazyka Bratislava 23.10.2019 25.10.2019
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXVIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave 24.10.2019 25.10.2019
   Literatúra na prelome – podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
   Aktivity v kartografii 2019 Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
   Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať? Bratislava 25.10.2019 25.10.2019
  Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť Prešov 28.10.2019 28.10.2019
  Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť Košice 29.10.2019 29.10.2019
   Listopadové proměny. Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989 Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 30.10.2019 31.10.2019

Podujatia v mesiaci október 2019

Októbrová vedecká kaviareň 17.10.2019 17.10.2019