« október 2019 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci október 2019

  ALAMY_7 - 7. Sympózium o alfa-amylázovej rodine Smolenický zámok 29.09.2019 03.10.2019
   Axiologický výskum slovanských jazykov Bratislava 01.10.2019 04.10.2019
   Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2019 Hotel Repiská – Demänovská Dolina 03.10.2019 04.10.2019
  Hudobná teória na Slovensku v 16.–19. storočí Bratislava 07.10.2019 09.10.2019
  Poklesnuté a okrajové spoločenské živly v mestskom prostredí raného novoveku Bratislava 08.10.2019 09.10.2019
  GEOLOGICA CARPATHICA 70 Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 09.10.2019 12.10.2019
   Celoslovenské stretnutie jazykovedcov spojené s Valným zhromaždením Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV Bratislava 13.10.2019 14.10.2019
  Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia Bratislava 15.10.2019 15.10.2019
  Výzvy a trendy v súčasnom spoločenskovednom výskume. Vedecká konferencia pre doktorandov Dúbravská cesta9, Bratislava 15.10.2019 16.10.2019
   Medzinárodná doktorandská konferencia Mladá filozofia 2019 Bratislava 18.10.2019 19.10.2019
   ISTROS 2019 - Isospin, STructure, Reactions and energy Of Symmetry Častá-Papiernička 20.10.2019 25.10.2019
  Medzinárodná konferencia SKAM 2019 Nitra 21.10.2019 23.10.2019
Zelená cesta Open Access Bratislava, Aula SAV 22.10.2019 22.10.2019
   SLOVKO 2019 Bratislava 23.10.2019 25.10.2019
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXVIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave 24.10.2019 25.10.2019
   Gejza Horák – 100. výročie narodenia slovenského jazykovedca Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
   Literatúra na prelome – podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
   Aktivity v kartografii 2019 Bratislava 24.10.2019 24.10.2019
  Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať? Bratislava 25.10.2019 25.10.2019

Podujatia v mesiaci október 2019

Októbrová vedecká kaviareň 17.10.2019 17.10.2019