« Jún 2018 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Jún 2018

   Saint Elizabeth and Medieval Pictorial Hagiography Marburg, Nemecko 15.02.2018 16.02.2019
   Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2018 Bratislava 01.05.2018 06.06.2018
  Workshop MAV v oblasti materiálových vied, ÚMV SAV, Košice,SR ÚMV SAV Košice 01.06.2018 01.06.2018
  Trh práce na Slovensku 2018 Inštitút pre výskum práce, a rodiny, Bratislava 03.06.2018 07.06.2018
   Nationalism in Times of Uncertainty Graz 04.06.2018 06.07.2018
   The 18th Central European Conference on Cryptology Smolenice 06.06.2018 08.06.2018
  Karol Marx v 21. storočí Bratislava 06.06.2018 06.06.2018
   CEQIP 2018 – Central European Quantum Information Processing Smolenice, Slovensko 13.06.2018 16.06.2018
  ANIMAL PHYSIOLOGY 2018 Krakov, Poľsko 13.06.2018 15.06.2018
   Aktuálne problémy textológie Bratislava 14.06.2018 14.06.2018
   Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska, seminár s panelovou diskusiou Žilina 14.06.2018 14.06.2018
   APCOM 2018 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 20.06.2018 22.06.2018
   TOXCON 2018 Stará Lesná, Vysoké Tatry 20.06.2018 22.06.2018
   Prednáška v rámci DŠ: Dr. Mirko Lampis, PhD.: Pojem „text“ v semiotickej a systémovej perspektíve Bratislava, ÚSvL SAV 20.06.2018 20.06.2018
   Matúš Dula politik, právnik a národný činiteľ Martin 21.06.2018 22.06.2018
   Jazyk a politika - na pomedzí lingvistiky a politológie III. Bratislava 21.06.2018 21.06.2018
   Bratislavské korunovácie v kontexte Európy Bratislava 25.06.2018 25.06.2018
  5. Stredoeurópska mineralogická konferencia Banská Štiavnica 26.06.2018 30.06.2018
  5. Stredoeurópska mineralogická konferencia a 7. Konferencia Minerálne vedy v Karpatoch Banská Štiavnica 26.06.2018 30.06.2018
   Human age conference - Knowledge for ageing society Bratislava 27.06.2018 28.06.2018
   Využitie znalostí pre starnúcu spoločnosť - kontextualizácia starnutia Bratislava 27.06.2018 28.06.2018
   Stretnutie členov riadiaceho výboru COST ACTION IS 1402 Ageism from a Multi-National, Interdisciplinary Perspective Bratislava 28.06.2018 29.06.2018
   Towards a World for all Ages Štúdio L+S, Námestie 1. Mája 5, Bratislava 29.06.2018 29.06.2018

Podujatia v mesiaci Jún 2018

Júnová vedecká kaviareň 28.06.2018 28.06.2018