« Apríl 2018 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Apríl 2018

   medzin.konferencia 17 th Alps-Adria Scientific workshop 2018 Hnanice, Česká republika 09.04.2018 14.04.2018
  Vedecký seminár Slovenskej archeologickej spoločnosti Bratislava 11.04.2018 12.04.2018
  RegioResources 21-2018, Global Megatrends and Landscape Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko 17.04.2018 19.04.2018
  REPUBLIKA ČESKO-SLOVENSKO. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita Bratislava 17.04.2018 19.04.2018
  Odborný seminár o komunitnom participatívnom výskume Budova ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 24.04.2018 24.04.2018
  Vznik ČSR (identity, lojality) Martin 25.04.2018 25.04.2018
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2018 Bratislava 26.04.2018 26.04.2018

Podujatia v mesiaci Apríl 2018

Aprílová vedecká kaviareň 26.04.2018 26.04.2018