« Apríl 2018 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Apríl 2018

   Saint Elizabeth and Medieval Pictorial Hagiography Marburg, Nemecko 15.02.2018 16.02.2019
   17. medzin.konferencia 17 th Alps-Adria Scientific workshop 2018 Hnanice, Česká republika 09.04.2018 14.04.2018
   Obraz človeka v antropologickom a ľudskoprávnom kontexte Bratislava 09.04.2018 09.04.2018
  Vedecký seminár Slovenskej archeologickej spoločnosti Bratislava 11.04.2018 12.04.2018
  Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici Dobrá Voda 11.04.2018 11.04.2018
   RegioResources 21-2018, Global Megatrends and Landscape Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko 17.04.2018 19.04.2018
   REPUBLIKA ČESKO-SLOVENSKO. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita Bratislava 17.04.2018 19.04.2018
   Stretnutie Európskej Geovednej Únie 2018 Rakúsko, Viedeň 18.04.2018 19.04.2018
  X. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia" 2018 Zemplínska Šírava 22.04.2018 24.04.2018
  Sezónna škola PRACE o bioinformatike Bratislava 23.04.2018 26.04.2018
   Odborný seminár o komunitnom participatívnom výskume Budova ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 24.04.2018 24.04.2018
   Rok 1918 – zmena hraníc – zmena lojalít? Martin 25.04.2018 25.04.2018
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2018 Bratislava 26.04.2018 26.04.2018
   11. Jarný limnologický seminár Tajov 26.04.2018 27.04.2018
  Kniežacia hrobka z Popradu, Okrúhly stôl Poprad 26.04.2018 27.04.2018

Podujatia v mesiaci Apríl 2018

Aprílová vedecká kaviareň 26.04.2018 26.04.2018