« November 2018 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci November 2018

   Odborný seminár o platenej práci v domácnosti Budova ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 06.11.2018 06.11.2018
  25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2018 Bratislava, Dúbravská cesta 07.11.2018 07.11.2018
  Termofyzika 2018 Smolenice 07.11.2018 09.11.2018
  Medzinárodný workshop na tému "Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/ sociálnej antropológii na Slovensku" Bratislava 07.11.2018 07.11.2018
  Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXVII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave 08.11.2018 09.11.2018
   Stretnutie mladých taxonómov Senica 09.11.2018 11.11.2018
  Virtual heritage 2018 Bratislava 12.11.2018 15.11.2018
   Consortium of European Taxonomic Facilities AISBL, 44th General Meeting Bratislava 13.11.2018 16.11.2018
  Pamäť literárnej vedy XV: Rudo Brtáň Bratislava 13.11.2018 13.11.2018
  Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993 Bratislava 13.11.2018 14.11.2018
  Odborný seminár o úlohe kolektívnych performancií a verejných rituálov v Katalánsku Budova ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 13.11.2018 13.11.2018
   27. stretnutie východoslovenských archeológov Košice 14.11.2018 14.11.2018
  „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska Aula SAV Dúbravská cesta 9, Bratislava 14.11.2018 14.11.2018
   INSTRUCT-ULTRA "2nd Structural Biology Meeting" Bratislava, Slovakia, Hotel Tatra 15.11.2018 16.11.2018
   Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie VI. Jelšava 15.11.2018 16.11.2018
  K problematike poetiky slovenskej literatúry po roku 1945 Trnava 15.11.2018 15.11.2018
  Čína a Iniciatíva pásma a cesty: Trh, štát a globálne výzvy Nitra 15.11.2018 16.11.2018
  Osídlenie horských a podhorských oblastí na západnom Slovensku Bratislava 15.11.2018 15.11.2018
  SSSI 2018 is the 10th international conference in the series of the Solid State Surfaces and Interfaces conferences Smolenice Castle, Slovakia 19.11.2018 22.11.2018
  Divadelné obrazy Jána Zavarského Bratislava - Malé kongresové centrum SAV na Štefánikovej ulici 3 20.11.2018 20.11.2018
   13. Konferencia "New Frontiers in Basic Cardiovascular Research" Praha 21.11.2018 24.11.2018
   Waste Recycling 21 University of Miskolc, Hungary 22.11.2018 23.11.2018
  Vedecká konferencia: Perspektívy súčasnej literárnej vedy II. Trenčianske Teplice 25.11.2018 25.11.2018
   5th PIAAC International Conference Bratislava 27.11.2018 29.11.2018
   Akadémia rómskych štúdií 2018 Budova SAV, Klemensova 19, Bratislava, v priestoroch zasadačky Filozofického ústavu na 4. poschodí 27.11.2018 28.11.2018

Podujatia v mesiaci November 2018

Utorok s psychológiou 06.11.2018 06.11.2018