« Apríl 2017 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Apríl 2017

   medzinárodná konferencia 16th ALPS - ADRIA SCIENTIFIC WORKSHOP 2017 Opatija, Chorvátsko 03.04.2017 08.04.2017
  Pamäť literárnej vedy XIII: Eva Fordinálová Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV 04.04.2017 04.04.2017
  Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii KC Smolenice 04.04.2017 06.04.2017
  Hosťovská prednáška: Dr. Tomáš Jirsa: Jazyk tvarovaný excesem: performativnost a medialita afektu v moderním literárním textu ÚSvL SAV 05.04.2017 05.04.2017
  Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici Malé Karpaty – Smolenický kras 11.04.2017 11.04.2017
  Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 60-teho výročia podpísania Rímskych zmlúv: Budúcnosť Európskej únie Primaciálny palác, Bratislava 18.04.2017 18.04.2017
   6. konferencia Hydrológia malých povodí 2017 Praha, Česká republika 18.04.2017 20.04.2017
  60-te výročie podpísania Rímskych zmlúv: Budúcnosť Európskej únie Bratislava 18.04.2017 18.04.2017
  IWAF-10 - 10. Medzinárodný workshop o aglutinovaných foraminiferách Slovenská republika, Smolenice 19.04.2017 23.04.2017
  Interdisciplinárny seminár: Židovská identita, komunita a pamäť generácií Komunitné centrum Židovskej náboženskej obce Bratislava, Panenská 4, Bratislava – Staré Mesto 21.04.2017 21.04.2017
  Doprava v kontexte česko-slovenských vzťahov v 20. storočí Žilina 26.04.2017 26.04.2017
  Meniace sa hranice – prežívanie premien Prešov 26.04.2017 27.04.2017
  10. Jarný limnologický seminár Banská Štiavnica 27.04.2017 28.04.2017
  Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Verlauf und Deutungen, Kontexte und Vergleich Mníchov 28.04.2017 28.04.2017

Podujatia v mesiaci Apríl 2017

Veda v CENTRE: Nebezpečné známosti našich psov 27.04.2017 27.04.2017