Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Evaluačná podpora kohéznej politiky v programovom období 2014 - 2020

Evaluation helpdesk on Cohesion Policy in the 2014 - 2020 Programming Period

Doba trvania: 1.9.2015 - 30.9.2023
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frank Karol PhD.

Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security

Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security

Doba trvania: 14.10.2022 - 13.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Širaňová Mária MA., PhD.

MotIvating mobiliziNg supporTing nEets gReen CarEer PaThway

-

Doba trvania: 1.10.2021 - 1.1.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

Posilnenie zelenej transformácie na Slovensku prostredníctvom klimatického a makroekono-mického modelovania

Strengthening the green transition in Slovakia through climate and macroeconomic modeling

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.9.2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ivan PhD.

Textové, funkčné a iné viac dimenzionálne dáta v ekonometrií: Nové modely, metódy a aplikácie

CA21163 - Text, functional and other high-dimensional data in econometrics: New models, methods, applications (HiTEc)

Doba trvania: 10.10.2022 - 9.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.

Celkový počet projektov: 5