Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Krízy a demokracia: dlhodobý vplyv COVID-19 na volebné systémy krajín V4

Crises and democracy: the long-term impacts of COVID-19 on V4 country's electoral systems

Doba trvania: 1.1.2022 - 30.6.2023
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. JUDr. PhDr. Gábriš Tomáš PhD., LLM, MA
Anotácia:Projekt predstavuje analýzu a porovnanie právnej úpravy výkonu volebného práva v podmienkach pandémie COVID-19.

Celkový počet projektov: 1