Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.
Príprava BZT keramiky konvenčným spekaním a spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu
Preparation of BZT ceramic with conventional and pulse electric current sintering technique
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Puchý Viktor PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Spevnenie a plasticita vysokoentropických ultra vysokoteplotných karbidov
Strengthening and plasticity of high-entropy ultra-high temperature carbides
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Csanádi Tamás PhD.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Vývoj pokročilých horčíkových zliatin pre multifunkčné aplikácie v extrémnych prostrediach
Development of Advanced Magnesium Alloys for Multifunctional Applications in Extreme Environments
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František DrSc.
Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024

Celkový počet projektov: 3