Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Zvýšenie mechanickej stability rozhraní v pevnolátkových lítium-iónových batériách pre energeticky náročné aplikácie

Enhancing the Mechanical Stability of Interfaces in Solid-state Li-ion Batteries for Energy-intensive Applications

Doba trvania: 1.5.2022 - 30.4.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter DrSc.
Anotácia:Na konferencii o klíme v Glasgowe 2021 sa zdôraznil význam znižovania emisií CO2. Toto úsilie si vyžaduje výraznejší krok smerom k udržateľným zdrojom energie a jej skladovaniu. Dôvodom tohto projektu je zdokonalenie novej generácie vznikajúcich Li batérií v pevnej fáze (SSLB), ktoré môžu odstrániť riziká a problémy s hustotou energie spojené s konvenčnými Li-ion batériami na báze kvapalného elektrolytu (LIB). Na dosiahnutie tohto cieľa vyvinulo päť popredných výskumných skupín a veľká technologická spoločnosť v EÚ nasledujúcu stratégiu, ako čeliť súčasným výzvam SSLB. Spoliehame sa na viaczložkové inžinierstvo katódového materiálu a jeho rozhrania s tuhým elektrolytom, aby sme zabránili strate kontaktu spôsobenej napätím počas nabíjania/vybíjania, ktorá zhoršuje prenos elektrónov/iónov, a tým zlepšili výkonnosť a životnosť SSLB. Potenciálne výhody sa vidia v použití SSLB ako skutočnej alternatívy k LIB na nahradenie fosílnych palív v automobilovom priemysle.

Celkový počet projektov: 1