Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Perovskitové solárne články s účinnosťou nad 27%: Hĺbková štúdia založená na in-situ dynamike náboja a kinetike rastu kryštálov

Beyond 27% perovskite solar cells: A deep study based on in-situ charge dynamics and crystal growth kinetics

Doba trvania: 1.10.2023 - 30.9.2026
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mrkývková Naďa PhD.
Anotácia:Cieľom tohto projektu je vyvinúť vysoko výkonné a robustné solárne články na báze FAPbI3 s účinnosťou presahujúcou 27% a študovať fázovú konverziu, dynamiku nosičov náboja a mechanizmy strát, ktoré sa vyskytujú v solárnom článku, s využitím odborných znalostí všetkých partnerov.

Tuholatková lítiová kovová batéria s in situ hybridným elektrolytom

Solid-statE lithium metal bAttery wiTh in situ hyBrid ELecTrolyte Hop-On

Doba trvania: 1.6.2022 - 31.5.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter DrSc.
Anotácia:Elektrické vozidlá sú poháňané batériami, ktoré sú najdôležitejšou súčasťou. Dopyt po elektrických vozidlách však rastie tak rýchlo, že čoskoro predbehne výrobu batériových článkov. Projekt SEATBELT financovaný EÚ pomôže do roku 2026 vydláždiť cestu k nákladovo efektívnej, robustnej pevnolátkovej lítiovej batérii pozostávajúcej z udržateľných materiálov. Konkrétne sa dosiahne prvý technologický míľnik vo vývoji batériového článku, ktorý spĺňa potreby odvetvia elektrických vozidiel. Nízkonákladový článok bude bezpečný svojou konštrukciou s udržateľnými a recyklovateľnými materiálmi, dosiahne vysokú hustotu energie a dlhú cyklickú použiteľnosť v súlade s cieľmi EÚ do roku 2030. Projekt bude východiskovým bodom prvého hodnotového reťazca EÚ pre všetky polovodičové batérie.

VÝVOJ OPERANDO TECHNÍK A VIACROZMERNÉHO MODELOVANIA S CIEĽOM ČELIŤ VÝZVE TÝKAJÚCEJ SA BEZANÓDOVÝCH PEVNOLÁTKOVÝCH BATÉRIÍ

DEVELOPMENT OF OPERANDO TECHNIQUES AND MULTISCALE MODELLING TO FACE THE ZEROEXCESS SOLID-STATE BATTERY CHALLENGE

Doba trvania: 1.6.2023 - 31.5.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter DrSc.
Anotácia:Zelené, vysoko výkonné a bezpečné batérie založené na dostupných materiáloch sú kľúčovým prvkom pri prechode k budúcnosti bez emisií uhlíka. Na urýchlenie je potrebné dôkladne porozumieť zložitým elektrochemicko-mechanickým procesom v batériách, čo je možné len prostredníctvom pokročilých experimentálnych a výpočtových metód. Batérie v ktorých sa anóda tvorí in situ, sa objavili ako sľubná nová alternatíva ekologicky šetrných batérií s vysokou hustotou energie, vyššou bezpečnosťou a vyššou hospodárnosťou, ale až po vyriešení problému nerovnomernej tvorby anódy.

Zvýšenie mechanickej stability rozhraní v pevnolátkových lítium-iónových batériách pre energeticky náročné aplikácie

Enhancing the Mechanical Stability of Interfaces in Solid-state Li-ion Batteries for Energy-intensive Applications

Doba trvania: 1.5.2022 - 30.4.2025
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter DrSc.
Anotácia:Na konferencii o klíme v Glasgowe 2021 sa zdôraznil význam znižovania emisií CO2. Toto úsilie si vyžaduje výraznejší krok smerom k udržateľným zdrojom energie a jej skladovaniu. Dôvodom tohto projektu je zdokonalenie novej generácie vznikajúcich Li batérií v pevnej fáze (SSLB), ktoré môžu odstrániť riziká a problémy s hustotou energie spojené s konvenčnými Li-ion batériami na báze kvapalného elektrolytu (LIB). Na dosiahnutie tohto cieľa vyvinulo päť popredných výskumných skupín a veľká technologická spoločnosť v EÚ nasledujúcu stratégiu, ako čeliť súčasným výzvam SSLB. Spoliehame sa na viaczložkové inžinierstvo katódového materiálu a jeho rozhrania s tuhým elektrolytom, aby sme zabránili strate kontaktu spôsobenej napätím počas nabíjania/vybíjania, ktorá zhoršuje prenos elektrónov/iónov, a tým zlepšili výkonnosť a životnosť SSLB. Potenciálne výhody sa vidia v použití SSLB ako skutočnej alternatívy k LIB na nahradenie fosílnych palív v automobilovom priemysle.

Celkový počet projektov: 4