Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Výskumná základňa pre horskú hydrológiu

Riaditeľ ústavu: Ing. Michal Danko PhD.
WWW:
Profil ústavu: