Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Detašované pracovisko Matematického ústavu SAV v Košiciach

Riaditeľ ústavu: RNDr. Jozef Pócs PhD.
WWW: http://www.saske.sk/MI
Profil ústavu: