Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Oddelenie informatiky Matematického ústavu SAV

Riaditeľ ústavu: doc. Ing. Gabriel Okša CSc.
WWW: http://www.ifi.savba.sk
Profil ústavu: