Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav vied o Zemi SAV, pracovisko Hurbanovo

Riaditeľ ústavu: Mgr. Fridrich Valach PhD.
WWW: http://www.geomag.sk/
Profil ústavu: