Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústredný archív SAV (do 30.4.2018)

Riaditeľ ústavu: Mgr. Jana Gubášová Baherníková
WWW: http://www.archiv.sav.sk
Profil ústavu: Ústredný archív SAV bol zriadený roku 1963 ako vedecko-dokumentárne pracovisko. V súčasnosti je špecializovanou organizáciou SAV, ktorá sústreďuje, sprístupňuje a ochraňuje archívne dokumenty z činnosti SAV, jej organizácií, predchodcov a významných vedeckých pracovníkov, dokumentuje históriu SAV a históriu vedy, rozvíja archívnu teóriu a spracúva dejiny vedy a techniky na Slovensku.