Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav svetovej literatúry SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Judit Görözdi PhD.
WWW: http://www.usvl.sav.sk
Profil ústavu: