Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav slovenskej literatúry SAV

Riaditeľ ústavu: Mgr. Dana Hučková CSc.
WWW: http://www.uslit.sav.sk/
Profil ústavu: Ústav slovenskej literatúry SAV vznikol po založení SAV v roku 1953. Výskumne, organizačne a personálne nadviazal na Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied a umení, ktorá od roku 1942 pôsobila ako najvyššia vedecká ustanovizeň v období Slovenskej republiky (1939 - 1945) a v transformovanej podobe aj neskôr (na nových základoch obnovená r. 1946, zanikla r. 1953). V Literárnovednom ústave SAVU vychádzali vedecké časopisy (Litteraria historica slovaca, Literárnohistorický zborník - pôvodne vydávaný MS), ktoré v Ústave slovenskej literatúry SAV nahradili časopis Slovenská literatúra (od r. 1954 dodnes) a ročenka Litteraria (od r. 1958). Prvým riaditeľom ústavu bol Karol Rosenbaum (1953 - 1957), po ňom nastúpil Ivan Kusý (1957 - 1970) a neskôr Ján Brezina (1970 - 1973). 1. augusta 1973 došlo k reorganizácii, keď sa po predchádzajúcich politicky motivovaných čistkách zlúčili dve dovtedajšie pracoviská - Ústav slovenskej literatúry a Ústav svetovej literatúry a jazykov, a vznikol Literárnovedný ústav SAV. Riaditeľom ústavu sa stal Karol Rosenbaum (1973 - 1985), v období 1985 - 1989 Vladimír Brožík. V roku 1991 znova vznikol samostatný Ústav slovenskej literatúry SAV, pričom v zmenených spoločenských podmienkach ho viedli Rudolf Chmel (1989 - 1991), Peter Zajac (1991 - 1998) a Jelena Paštéková (1999 - 2006). Od roku 2007 je riaditeľkou Dana Hučková.