Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav pre výskum srdca, CEM SAV

Riaditeľ ústavu: RNDr. Miroslav Barančík DrSc.
WWW: http://www.usrd.sav.sk
Profil ústavu: