Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav pre výskum srdca SAV (do 31.12.2017)

Riaditeľ ústavu: RNDr. Miroslav Barančík DrSc.
WWW: http://www.usrd.sav.sk
Profil ústavu: