Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV

Riaditeľ ústavu: RNDr. Soňa Čačányiová PhD.
WWW: http://www.unpf.sav.sk
Profil ústavu: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV vznikol zlúčením samostatných výskumných laboratórií v oblasti medicínskeho výskumu, ktoré boli založené v roku 1953. V súčasnej dobe je jediným lekárskym výskumným pracoviskom zameraným na systémovú a orgánovú fyziológiu človeka (základný a klinický výskum). Výskum je zameraný na problematiku fyziológie srdca a ciev a fyziológiu mozgu. Menovite ide o problematiku vysokého krvného tlaku a prietoku krvi cievnym riečiskom, elektrického poľa srdca, mechanizmov spracúvania informácii v mozgu vo vzťahu k jeho niektorým poruchám a ochoreniam, mechanizmov udržiavania vzpriameného postoja človeka a možnosti modelovania porúch v prenose informácii v mozgu. V spolupráci s viacerými klinickými pracoviskami v Bratislave sa rozvíja aj klinický výskum v uvedených oblastiach, pričom niektoré unikátne metodiky vyšetrovania jednotlivcov sú k dispozícii pre špecializované služby, poskytovanie diagnostických služieb širšej zdravotníckej praxi.
Služby: IMC-S-01-0071-UNPF: Vektorkardiografické vyšetrenie
IMC-S-01-0072-UNPF: Vyšetrenie okohybných regulácii
IMC-S-09-0073-UNPF: Stabilometrické vyšetrenie