Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Neurobiologický ústav BMC SAV

Riaditeľ ústavu: RNDr. Ján Gálik CSc.
WWW: http://www.neurobiology.sk
Profil ústavu: