Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Neurobiologický ústav SAV (do 31.12.2017)

Riaditeľ ústavu: RNDr. Ján Gálik CSc.
WWW: http://www.neurobiology.sk
Profil ústavu: